Previous slide
Next slide

6 oktober ds W van der Kooij

 

Schaarsbergen 6 oktober 2019

Orgelspel
(wij worden stil)
Welkom en mededelingen
aansteken van de kaarsen
We zingen: psalm 89: 1
Bemoediging en groet
We zingen: psalm 89: 5
De omgekeerde schepping
Zingen: Lied 654: 2 en 6
Gebed
We lezen uit de bijbel:  Genesis 1: 1 t/m 13
Zingen: Lied 978: 1, 3 en 4
Overweging:  “Genesis 1, een geloofslied!”
Moment van stilte
Zingen: Vreugde, vreugde (Lied 357 Evang. Liedbundel)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied 415: 1 + nog 3 coupletten
Heenzending en zegen
Als  “amen” zingen we   Lied 415: 3
Orgelspel

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen