Previous slide
Next slide

8 Augustus – Aalmoezenier Pieter Visschers

Op het leesrooster staan twee verhalen over een profeet, een vrouw en een kind. Het eerste is het verhaal over de profeet Elisa die aan een oude vrouw in Sunem belooft dat ze zwanger zal worden en een zoon zal krijgen. Zo beloont hij haar voor haar gastvrijheid. In Markus lezen we vervolgens over een Syro-Fenicische vrouw die Jezus vraagt om haar dochter te genezen. Jezus reageert afwijzend, omdat ze niet tot zijn volk behoort, maar als ze aandringt geeft hij toch toe.


Schriftlezingen: 2 Koningen 4: 8-18 en Markus 7: 24-30
Ouderling: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Henk Boer

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud