Previous slide
Next slide

8 maart – Ds W. van de Kooij

Liturgie 8 maart 2020 Schaarsbergen

T h e m a :  Verstaan wij wat we lezen ?
Orgelspel
Welkom en mededelingen
aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 280: 1, 3 en 4
Stil gebed – bemoediging en groet

Zingen: Lied 280: 5

Woorden die richting geven aan ons leven
Zingen: gezang 174: 2 en 3  (woorden uit het oude gezangenboek 1973)

Gebed
     inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing: Exodus 4: 18-31          
Zingen: psalm 139: 6 en 14
Schriftlezing: Lukas 22: 41-44

Overdenking:  “ Verstaan wij wat we lezen? ”

Moment van stilte / meditatief orgelspel

Zingen: gezang 487: 1 (uit gezangenboek 1973) + 2 coupletten van A.F.Troost
2.Zoals een klauw, een ijzersterke tang,
zo is de angst, ijskoud en ongenadig,
een beest, een geest, een spookbeeld nachtenlang.
Hoe anders U, o God, hoe warm, weldadig
zegt mij uw stem: mijn kind, wees maar niet bang,
Ik maak het licht, sta op, wees weer reisvaardig.

3.Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht,
vraagt Gij mij om het weer met U te wagen.
Mijn God, eens moet ik door de langste nacht,
wil mij dan slapend in uw armen dragen.

Dankgebed, voorbeden,  gez. bidden van Het Onze Vader
Collecte

Slotlied: Ga dan op weg  (mel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere; lied 868)
Zegen
Als  “amen”   Lied 415:3
Orgelspel

Slotlied  Ga dan op weg  (mel; Lied 868)
1.Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

2.Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen.
Geen angsten meer, wij zijn bevrijd door de Heer.
Wij gaan dat vieren met velen.

3.Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen.
Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.
Houd op het licht, samen je ogen gericht,
dan zal nieuw vergezicht stralen.

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud