Previous slide
Next slide

8 september ds R. Heins

 

Dorpskerk Schaarsbergen

8 september 2019

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

 

Opening

 

Openingslied 632 (staandeDit is de dag die de Heer heeft gemaakt

 

 

Bemoediging en groet (staande)

 

 

Psalm van de zondag: 139:1, 8, 14  Heer, die mij ziet zoals ik ben

 

 

Gebed  met 301a als acclamatie (steeds 1 regel hiervan apart)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 868   Lof zij de Heer

 

 

Rondom het Woord

 

Eerste lezing   Jona 2

 

Lied 886   Abba Vader, U alleen

 

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

 

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

 

Tweede lezing   Handelingen 12:1-19

 

Lied 834   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 

 

Overweging

 

 

Moment van stilte, muzikale meditatie

 

Lied 342  (een geloofsbelijdenis)

 

 

Gebeden en gaven

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

gezongen acclamatie 368 g

 

 

 

 

 

Inzameling van de gaven

 

 

Slotlied 146c  Alles wat aden heeft, love de Here  (staande)

 

 

Zegen

beantwoord met gezongen amen, amen amen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen