Previous slide
Next slide

9 juni Pinksteren

Zondag 9 juni 2019

Pinksteren, Ds. H. Domburg / Mw. E. van Setten

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Oefenen lied 368g ‘Adem van God’ en lied 682 ‘Dit is het wonder: de kracht van de Geest’

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 672: 1 en 7 ‘Kom laat ons deze dag’

 

Groet en bemoediging

 

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw houdt in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van Zijn handen.

 

 

Vrede en genade

voor u, voor jou,

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus.

Amen.

 

Drempelgebed

 

We zingen lied 681 ‘Veni Sancte Spiritus’ (1x Latijn, 1x Nederlands, 1x Latijn)

 

Gebed voor de wereld

 

We zingen lied 686: 1 en 3 ‘De Geest des Heren heeft’

 

Voor grote en kleine mensen

 

1e lezing Joël 3: 1 t/m 5

 

We zingen lied 682: 1 en 2 ‘Dit is het wonder: de kracht van de Geest’

 

2e lezing Handelingen 2: 1 t/m 13

 

We zingen lied 687: 1, 2 en 3 ‘Wij leven van de wind’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 695: 1, 3 en 5 ‘ Heer, raak mij aan met uw adem’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Voorbeden beantwoord met gezongen lied 368g ‘Adem van God’

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 675: 1 en 2 ‘Geest van hierboven’

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud