Previous slide
Next slide

9 Oktober – 14:00 – Monique Maan

Intrede en Bevestiging van ds. Theo Pieter de Jong, m.m.v. de cantorij, AANVANG 14.00 UUR

(Na afloop van de dienst, receptie/kennismaking met de nieuwe predikant in het Dorpshuis)

 

Op de 17e zondag na Trinitatis zal ik worden verbonden aan de Protestantse Gemeente te Schaarsbergen. Zulke diensten van verbinding zijn altijd een bijzonder moment in het leven van de gemeente en predikant. We spreken ‘ja’ naar elkaar uit. En dat is, net als in een trouwdienst, vooral een feestelijk gebeuren. Het is een stap in vertrouwen, in geloof en in wederzijdse herkenning. Een volledig eigen keuze, van gemeente en predikant, en tegelijk een besef dat we elkaar ‘ontvangen hebben’.

 

De lezingen voor deze zondag stellen ons een spannende vraag, namelijk, hoe dien jij God? In de dagen van koning Hosea ging het met die dienst aan God niet zo goed, met allerlei gevolgen van dien. In de evangelie-lezing krijgen we een mooi voorbeeld te zien over die dienst aan God. In deze lezing stelt Jezus een vraag waar we niet zomaar mee klaar zijn… 

We wensen elkaar en onze gasten een goede dienst!

 

Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen