Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Laatste Nieuws
Agenda
25 mei 2019
 • Aanschuifdiner | 25 mei 2019 | 17:30 - 20:00

  Dorpshuis Schaarsbergen

   

26 mei 2019
 • Ds. Hette Domburg | 26 mei 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

30 mei 2019
 • Boerderijdienst | 30 mei 2019 | 09:30 - 10:30

  bij de familie Varekamp

   

2 juni 2019
 • Ds. Wilma Hartogsveld | 2 juni 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

31 maart Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 31 maart 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur, Ds H. Domburg

 

Muziek

 

Oefenen van het lied ‘Een lied voor de Heer’

 

Mededelingen

 

Aansteken van de kaarsen

 

Stilte

 

We zingen lied 274: 1, 2 en 3 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed

 

We zingen lied 121: 1 en 4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’

 

Levensregel uit Kolossenzen 3

 

We zingen ‘Handen heb je om te geven’:  1 en 3

 

Beelden en verhalen uit Colombia – met de kinderen

 

We zingen ‘Handen heb je om te geven’: 5

 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk

 

Beelden en verhalen uit Colombia – met de volwassenen

 

We zingen lied 1014: 1, 2 en 3 ‘Geef vrede door van hand tot hand’

 

Schriftlezing – Lukas 15: 11-32

 

We zingen lied 858: 1, 2 en 3  ‘Vernieuw in ons, o God’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen ‘Een lied voor de Heer’: 1, 2 en 3

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: voorjaarsactie Colombia (Stichting Kleine Arbeider)

2e collecte: kerk

3e collecte (bij de uitgang): onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen als slotlied ‘Behoed en bewaar jij ons, lieve God’: 1, 3 en 4

 

Zegen

24 maart Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 24 maart 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen, ds. H. Domburg

aanvang 10.00 uur met medewerking van de cantorij

 

Muziek

 

Oefenen: lied 602: 3 en 4 ‘Met niets van niets’

 

Mededelingen

 

Aansteken van de kaarsen

 

Stilte

 

We zingen lied 281: 1, 2 en 3 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

 

Groet en bemoediging

 

V:           onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen:    die in de chaos een ruimte schept om te leven

V:           die betrouwbaar is en waarachtig

Allen:    en niet loslaat het werk van zijn handen.

 

Lied op de drempel: 296 ‘Die de morgen ontbood’

Cantorij zingt alles, de gemeente zingt 2e en 3e keer het refrein mee.

 

Kyriëgebed

Intenties afgewisseld met gezongen lied 997: 1, 2, 3 en 4 ‘- en vele duizenden ontheemd’

 

gebedsintentie

 

cantorij: couplet 1

 

gebedsintentie

 

cantorij: couplet 2

 

gebedsintentie

 

allen: couplet 3 en 4

 

Voor kleine en grote mensen

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

1e lezing Exodus 6: 2 – 9

 

De cantorij zingt lied 602: 1 en 2 ‘Met niets van niets’

 

2e lezing Lucas 13: 1 – 9

 

We zingen allen lied 602: 3 en 4 ‘Met niets van niets’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen Psalm 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Voorbeden worden beantwoord met het gezongen refrein van lied 25b ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: noodhulp voor Mozambique, Zimbabwe en Malawi

2e collecte: voor de kerk

3e collecte bij de uitgang: voor onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen lied 538: 1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

 

Zegen

17 maart Kerkdienst Schaarsbergen

Schaarsbergen 17 maart 2019

Ds W. van de Kooij

 

Orgelspel
Welkom en groet
Zingen    psalm 150 : 1  + nog een couplet
2.Dank dat wie uit uw woord leeft,
hier door Jezus toekomst heeft!
Olie, graan in overvloed,
Kanaän wordt meer dan goed!
Geef ons heden open handen,
ogen om opnieuw te zien
hoe ik hier de ander dien.
Laat Uw vlam van liefde branden.

Levensregel: Leviticus 25: 35-38

Zingen: Lied van het delen (mel: lied 968)
1.Wij willen gaven delen
met mensen wereldwijd.
Want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt.
De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood.
Zo heelde Hij ons leven,
Hij is het levend brood.
2.Meer dan wij konden dromen
geschiedt in onze tijd.
Er is een weg gekomen
van wederkerigheid.
Nu leren wij ontvangen,
zij geven van hun kant.
Geen strijd meer om belangen
zo komt Gods Rijk tot stand.

Het verhaal van de soepsteen

Gebed

Zingen: “Open Uw Woord”   (mel: Lied 871)

Open Uw Woord opdat ons hart,
-te midden van wat ons verwart-
belast, belemmert en bezwaart,
Uw liefdevolle stem ervaart.

We lezen uit de bijbel: Lukas 16: 1-9

Zingen: gezang 302 : 1 en 2  (God zij geloofd om Kanaän; oude liedboek)

1.God zij geloofd om Kanaän,
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing.
Het geeft zijn oogst te rechter tijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid:
gezegend land om in te wonen.
2.Zo zingen wij op hoge toon
van Kanaän en van Uw Zoon:
uw woord is melk, uw liefde honing.
Over de aarde waait de wind:
uw adem maakt ons welgezind
om zingend in dit land te wonen.

Overweging :  “de regels van het huis!”

Zingen: Lied 320: 2 en 3
2.Bemin uw Heer te allen tijd ……
3.Biedt uw naaste de helpende hand ……

Dankgebed ,voorbeden, stil gebed, Onze Vader
(na elke intentie-3- in de voorbede:
zingen:  Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar)
de melodie en woorden lever ik nog aan

Collecte

Slotlied:  Ga maar gerust   (hierover komt aparte mail)
1.Ga maar gerust   (bekende vers 1 op mel: Ik bouw op U)
2.God zegene de hand en alle daden,
waarmee zijn schepping verder wordt gebouwd.
Wees zaaigoed op de wereldakker,
dat, uitgestrooid, op goede oogst vertrouwt.
Wees zaaigoed op de wereldakker,
dat, uitgestrooid, op goede oogst vertrouwt.

Zegen

Als  “amen”  3e couplet
3.God zegene de blik en alle ogen,
die uitzien naar het koninkrijk van licht,
de toekomst van de wereld van Gods dromen,
die zich op vrede en verzoening richt.
De toekomst van de wereld van Gods dromen,
die zich op vrede en verzoening richt.

Orgelspel

feedback_mix.png