Previous slide
Next slide

Goede vrijdag 15 April – Ds. Wim van der Kooij

Wij lezen met elkaar gedeeltes uit Lukas 22 en 23.
(Lukas 22: 39 t/m 48, 66 t/m 73, Lukas 23:1, 13 t/m 25, 33 t/m 35, 44 t/m 46)
In de overweging staan wij stil bij het diepe geheim van de slotwoorden van Jezus aan het kruis, zoals de evangelist Lukas die beschrijft: “Vader in uw handen beveel / leg Ik mijn geest en toen Hij dat gezegd had blies Hij de laatste adem uit/gaf Hij de geest”. Wat was het dat Jezus aan het einde van zijn leven bezielde en bewoog om te zeggen: “Vader, mijn geest r e i k Ik a a n in uw handen? En ik kom niet meer los van die vraag: wat reik ik God aan als ik mijn laatste adem uitblaas?


Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Viool: Marjo Finke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen