Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

18 november, Kerkdienst

Kerkdienst 18 november, voorganger Ds M. Maan

helaas geen opname beschikbaar

– orgelspel

– welkom en mededelingen

– kaarsen worden ontstoken

– openingslied: 280: 1,2,3

– bemoediging en groet

– gebed

– glorialied: 216

– eerste lezing: Job 38: 1, 8 t/m 11 (door lector)

– lied: 513: 1,2

– tweede lezing: Marcus 4: 35 t/m 41 (door mij)

– lied: 513: 3,4

– overdenking

– lied 352: 1,2,5,6,7

– gebeden, afgewisseld met acclamatie 367e, stil gebed, onze vader

– inzameling gaven

– slotlied: 416: 1,2,3

– zegen, beantwoord met 416: 4