Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

Kerkdienst 2 september

Zondag 2 september 2018

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 287: 1, 2 en 4 ‘Rond het licht dat leven doet’

 

Groet en bemoediging

 

V:           Licht en leven, vrede en toekomst

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus

G:           Amen

 

V:           Onze hulp is in de naam van de Heer

G:           Hemel en aarde zijn het werk van zijn handen

V:           Hij die gezegd heeft: Ik zal er zijn

G:           Gods liefde en trouw, zijn voor altijd.

Amen.

 

Gebed om ontferming

 

Gezongen responsie: lied 367c ‘Ontferm u God, ontferm u over ons’

 

We zingen lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

Schriftlied 314: 1 en 2 ‘Here Jezus, om uw woord’

 

1e lezing Zacharia 8: 4-8 en 20-23

 

We zingen lied 770: 1, 3 en 4 ‘De Here, de heerser der aarde’

 

2e lezing Marcus 8: 22-26

 

We zingen lied 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang’

 

Overdenking

 

Muziek

 

De tafel wordt gereed gemaakt

 

We zingen lied 388: 1, 4 en 5 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Inleiding

 

Voorbede en stil gebed

 

Nodiging

 

Vredegroet

V            de vrede van de Heer zij altijd met u

G            en met uw geest

 

V            geeft elkaar een teken van vrede

 

Inzameling  van de gaven

 

Gebed over de gaven

 

Nu komen de dienstdoende ouderlingen en diakenen naar de tafel en gaan links en rechts hiervan staan. De voorganger gaat midden achter de tafel staan voor het tafelgebed.

 

Tafelgebed

 

Lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’

 

Alle ambtsdragers nemen hun plaatsen voor de tafel in. Als iedereen gereed is …:

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Vg:         Komt nu, want alle dingen zijn gereed

 

(Tijdens het delen van brood en wijn klinkt muziek.

Wie wil mag instemmen met

lied 103e ‘Prijs de Heer, mijn ziel’ dat een aantal keer wordt herhaald.)

 

 

Dankgebed (uitgesproken door een van de diakenen)

 

HEENZENDING EN ZEGEN

 

Slotlied 422: 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’

 

Zegen