Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

Kerkdienst 23 september

ORDE VAN DIENST zondag 23 september 2018

 

Orgelspel (we worden stil)

Eventueel oefenen van een of enkele liederen evt. lied 916??

 Welkom en mededelingen

 De kaarsen worden ontstoken

 Openingslied  217: 1 en 2 (staande)

 Bemoediging en groet (gesproken, staande)

 Lied van de zondag 139: 1 en 2

 Gebed

 Lied, 217: 3, 4  en 5

 

 Eerste lezing Hosea 6: 1-3

 Lied 916 (is dit bekend of oefenen?)

 

Tweede lezing Marcus 9: 30-37

 lied 339a (acclamatie na de lezingen)

 

Overweging

 

Moment van stilte,

lied 991: 1, 5, 6 en 8

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie 367k

‘Hoor ons bidden, God, en luister

wees nabij in licht en duister’

 

Inzameling van de gaven
Slotlied 425 (staande)

Heenzending

 Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen)