Previous slide
Next slide

25 augustus Ds. B. Bomer

 

Zondag 25 juli 2019 in de kerk van Schaarsbergen

 

orgelspel

welkom en mededelingen

aansteken van de kaarsen

openingslied: liedboek 280 vs 1, 2, 3 en 4

bemoediging en groet

zondagslied: liedboek 280 vs 5, 6 en 7

gebed om ontferming

Na de woorden: “zo bidden wij samen” : liedboek 299 j vs 1 en 2

 

glorialied: liedboek 713 vs 1, 2 en 3

 

eerste schriftlezing:  2 Kronieken 6 vs 12 en vs 18-21

 

lied: liedboek 322 vs 1, 2 en 3

 

tweede schriftlezing: Johannes 1 vs 1 – 5 en vs 14, Johannes 20 vs 30 – 31 en Johannes 21 vs 24 – 25

 

lied: liedboek 339 F

 

verkondiging

 

meditatief moment/ orgelspel

 

lied: Liedboek 513 vs 1, 2, 3 en 4

 

gebeden – voorbeden – stilgebed – Onze Vader

 

inzameling der gaven

 

slotlied: Liedboek 425

 

zegen en gezongen “amen”

 

orgelspel

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud