Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

Kerkdienst 30 september

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 217:1, 3 en4 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

Groet en bemoediging

Drempelgebed

We zingen lied 62: 1 en 5 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

Kyriëgebed

na ‘zo bidden wij’ zingen lied 367d ‘Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison’

 

Bij de opening van de Bijbel

Lied 317: 1 en 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

1e lezing Numeri 11: 24-29

We zingen lied 841: 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’

2e lezing Marcus 9: 38-50

We zingen lied 841: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

We zingen lied 837: 1, 2 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

We zingen lied 838: 1, 2, 4 ‘O grote God die liefde zijt’

Zegen