Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

Kerkdienst 7 oktober

Zondag 7 oktober 2018

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 212: 1, 4 en 5 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’

 

Groet en bemoediging

 

V            De Heer zij met u

G            Ook met u zij de Heer

 

V            Onze hulp is in de Naam van de Heer

G            die hemel en aarde gemaakt heeft

V            die trouw is tot in eeuwigheid

G            en niet loslaat het werk van Zijn handen

               Amen.

 

Drempelgebed

 

We zingen lied 274: 1, 2 en 3 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’

 

Gebed om ontferming

 

met gezongen responsie 367e ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

We zingen lied 321: 1, 2 en 4 ‘Niet als een storm, als een vloed’

 

1e lezing Maleachi 2:10-16

 

We zingen lied 322: 1 en 2 ‘Die chaos schiep tot mensenland’

 

2e lezing Marcus 10:1-16

 

We zingen lied 322: 3

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 695: 1, 2 en 5 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

lied 369b gezongen Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 416: 1, 2 en 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 

Zegen