Previous slide
Next slide

Kerkdienst van a.s. zondag

Beste lezers,
Naar aanleiding van de oproep die vanmiddag is gedaan om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, heeft het moderamen van de kerkenraad besloten om de kerkdienst van komende zondag 15 maart in de Dorpskerk niet door te laten gaan. Wat de dienst van 22 maart a.s. betreft nemen we nu nog geen besluit, dat zal van de omstandigheden van volgende week afhangen.
Een vriendelijk en dringend verzoek onzerzijds om dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden. Laten we niemand voor een dichte kerkdeur laten staan!
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Fred Bosman,
scriba

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen