Online dienst 22 maart

Ds. Hette Domburg te Schaarsbergen

 

We collecteren voor MCA in Moldavië, het voorjaarsproject van de Dorpskerk op Schaarsbergen. Vanwege grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Lokale kerken willen graag iets betekenen voor kwetsbare achterblijvers: ouderen en kinderen. Moldovan Christian Aid leert kerken om vrijwilligersteams op te zetten. De kerken raken betrokken bij de dagelijkse problemen waar mensen voor staan. Jongeren gaan ouderen helpen. De band tussen jong en oud versterkt.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening nummer NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen.

 

Bekijk hier een filmpje over het inspirerende werk van MCA. https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerkenfeedback_mix.png