Previous slide
Next slide

Paaszondag 17 April – Ds. Wim van der Kooij

De lezing op deze Paaszondag is: Lukas 24: 13 t/m 35.
Twee mensen … wie zijn dat? Één naam horen we: Kleopas, maar de naam van de ander staat er niet bij vermeld. Worden we hier soms uitgenodigd om onze eigen naam in te vullen? Wat we wel lezen is dat die twee weglopen bij Pasen vandaan. Hen maak je niks meer wijs met een verhaal dat Jezus zou zijn opgestaan. (als je er zelf bij staat doet God niks en dan moet je wel gaan geloven dat –wanneer je er niet bij bent – God wel iets doet?) Zij leefden in de H O O P dat Hij, Jezus, het was die Israël zou bevrijden. Maar niks hoor, het is over en uit! En waar gaan die twee dan nu naar toe? Naar Emmaüs, een dorpje (de Statenvertaling noemt het een “vlek”). Emmaüs heeft een aantal keren duchtig te maken gehad met romeins geweld, omdat zich daar een verzetshaard tegen de romeinse overheersing bevond. De vraag is, wat gaan die 2 Emmaüsgangers daar dan in vredesnaam doen, wat zoeken ze daar nu ze al hun hoop verloren hebben? Verwachten ze daar in Emmaüs de H O O P a a n g e r e i k t te krijgen?


Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Henk Boer (Eerbeek)
Kinderkerk: Ja

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud