Previous slide
Next slide

1 september ds H Domburg

Zondag  1 september 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 216: 1, 2 en 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

 

Groet en bemoediging

 

V            Genade en vrede

voor u, voor jou

van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.

 

V            Onze hulp is in de Naam van de Heer

A            die hemel en aarde gemaakt heeft

V            die trouw is in eeuwigheid

A            en niet loslaat het werk van zijn handen.

 

Gebed met responsie 367b ‘Heer onze Heer, ontferm U over ons’

 

We zingen lied 283: 1, 4 en 5 ‘In de veelheid van geluiden’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Lukas 14: 1 en 7 t/m 14

 

We zingen lied 317: 1 en 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

 

2e lezing Romeinen 12: 1-8. 10. 16-17

 

We zingen lied 317: 3

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 970: 1, 3 en 5 ‘Vlammen zijn er vele’

 

Aftreden van ouderling Dick van Ouwerkerk

 

We zingen Psalm 90: 8

 

  • Dankwoord van Dick

 

  • Woord van dank namens de Kerkenraad

 

Afkondiging van overlijden

 

We zingen lied 601: 1 en 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 422: 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud