Previous slide
Next slide

10 September – Ds. Theo Pieter de Jong

Op zondag 10 september is onze startdienst. Na de dienst zullen we samen koffiedrinken met wat lekkers (van harte uitgenodigd zelf daarvoor ook wat mee te
nemen!), en daarna zullen we samen eten. In de dienst denken we dan ook na over de maaltijd, aan de hand van Lukas 14:12-24. We horen elkaars herinneringen
verhalen over wat wij als bijzondere maaltijden ervaren hebben. Met wie zou jij samen willen tafelen? Welkom in de startdienst!

Na de dienst is er weer de eerste Kerk Op Schoot viering met dominee Beer, voor de allerkleinsten (0-5 jaar). Opa’s en oma’s bij deze van harte uitgenodigd om hun kinderen en kleinkinderen hiervoor uit te nodigen…


Ouderling van dienst :Henny Roelofsen
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.