Vorige slide
Volgende slide

11 Juni – Ds. Klaas Eldering

Wat een duidelijke boodschap van de profeet Jesaja: “Zo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid woont – heilig is zijn naam – : in den hoge en in het heilige woon ik, ja bij de gebroken mens en bij wie geen geestkracht meer heeft, om te doen opleven de geest van krachtelozen, ja, om het hart van gebrokenen te doen herleven”. Dat is de insteek van God. De gezonde mensen hebben geen geneesheer nodig, zegt Jezus. Dus wij misschien ook niet? Zou zomaar kunnen …


Lezingen:

Jesaja 57,14-19
Mattheus 9, 9-13

Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.