Previous slide
Next slide

12 Juni – Ds. Wim van der Kooij

“Er vertoonden zich aan hen t o n g e n als van vuur,” zo lezen we in het bijbelverhaal van Pinksteren. (Handelingen 2: 3). We borduren daar deze zondagmorgen nog even op door naar aanleiding van wat de apostel Jacobus ons daarover schrijft in zijn brief. Laten we als voorbereiding eens bij onszelf nagaan hoeveel spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen er zijn met het woord “t o n g?”  “Wie in zijn spreken niet struikelt ,is een mens die in staat is om zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden ” schrijft Jacobus en hij heeft het daarbij ook over zichzelf en wie de schoen past, trekke hem aan. Jacobus gebruikt in de lezing van deze morgen drie vergelijkingen om duidelijk te maken hoe iets kleins tot grote dingen in staat is. Het thema voor de dienst is: “oh, die t o n g !”


Schriftlezing: Genesis 11
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud