Previous slide
Next slide

12 Maart – Ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag mag ik voor een tweede keer uw gastvoorganger zijn. We beleven dan de derde zondag in de Veertigdagentijd. Ik zou dan graag Marcus 4: 35-41 aan de orde stellen.

Het thema zal zijn “Wie is toch deze?” (NBV21 “Wie is Hij toch?).
Het verhaal gaat over de storm op het meer. Uit de Bijbel krijg je de indruk dat de Israëlieten bang waren voor het water. Israël is ook nooit een zeevarende natie geweest. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het buurvolk, de Foeniciërs. Water en storm staan in ons verhaal voor de machten die het leven bedreigen. Jezus heeft daar tot verbazing van zijn leerlingen macht over. Dat iemand een dergelijk overwicht heeft is inderdaad heel verbazingwekkend.

Ouderling: Marjan van Kleef
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.