Previous slide
Next slide

13 Maart – Ds. Klaas Eldering

Mozes en Elia, de grote twee. Zij hebben weet van een hemels licht. Ze zijn verlicht – net als Jezus in het Evangelie van vandaag (Lucas 9,28-36).
Soms komik ze tegen: dan zie ik een lichtkrans om het hoofd van mensen. Dat blijken dan bijzondere mensen te zijn. Jezus wordt terzijde gestaan door Mozes (Exodus 34,27-35) en Elia, door de Wet en de Profeten.
Hij zal de weg gaan, die door Mozes en de Profeten is verwoord: een weg ònderlangs, en niet bovenover. Om bij ons te kunnen zijn, in onze diepste eenzaamheid en pijn, als getuige van Gods trouw – zelfs door de dood heen.

 

Ouderling: Else van Setten
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Chantal/Gerra

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud