Previous slide
Next slide

15 Oktober – Ds. Theo Pieter de Jong

Op deze Zondag, de 19e zondag na Trinitatis, hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren.
We staan in die dienst stil bij het éérste glas-in-loodraam, van het drieluik rondom Psalm 150, wat Gunhild Kristensen in 1965 maakte.
In het eerste raam zien we een harpiste, iemand die een tamboerijn speelt, en twee mensen dansen. Een vrolijk gezicht! Waar raakt dit raam, waar raakt de
psalm ons leven? We lezen Psalm 150 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Welkom!

Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.