Vorige slide
Volgende slide

16 Juli – Ds. Wim van der Kooij

Zoekend naar een Bijbelverhaal dat een beetje past in de vakantietijd, kwam ik terecht bij het Bijbelverhaal uit het slot van Lukas 8 over de 2 vrouwen. De één, 12 jaar lijdend aan bloedvloeiingen en de ander het 12-jarige dochtertje van Jaïrus dat op sterven ligt. Bij beiden klinkt dus het getal 12 ! Dat betekent dat ze beiden de 12 stammen van het volk Israël vertegenwoordigen. Namen krijgen ze niet, en dat is veelzeggend in de bijbel. Het betekent dat ze ons vertegenwoordigen en wij onze eigen naam mogen invullen. Als het over de dood gaat dan gaat het om een werkelijkheid die we dagelijks zien in de grote wereld om ons heen en soms komt het ook heel dicht bij onszelf. Maar als het over die bloedvloeiende vrouw gaat …. valt dan eigenlijk voor velen van ons de herkenning niet weg. Ik ontdekte dat laatste ook bij mijzelf. Alle keren dat ik ooit over dit Bijbelgedeelte een preek gehouden heb (altijd op de zondagen na Pasen) lag het accent op het dochtertje van Jaïrus. Laatst las ik een opmerking over die bloedvloeiende vrouw in de zin van: je energie kwijtraken. Met dát accent kan het misschien wel een overdenking worden over ons in de vakantietijd.


Lezing: Lukas 8: 40-48
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Pianist: Teun Alblas

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.