Previous slide
Next slide

16 Oktober – Ds. Theo Pieter de Jong

Op de 18e zondag na Trinitatis (tot aan de advent tellen we door en door, vanuit de zondag van Gods Drie-eenheid…!) zullen we voor het eerst als predikant en gemeente ‘onder elkaar’ zijn. Gewoon, een gewone zondag… Maar misschien ook niet… elke eredienst is immers ‘openbaar’ en het is goed om altijd rekening te houden met gasten in ons midden.

Het is een zondag waarop we bevraagd worden naar
onze strijd. Heb jij een gevecht te leveren? Tegen wat? Tegen wie? Tegen jezelf? We horen hoe Jakob in gevecht is in de nacht, aan de oever van een rivier. Ook horen we over de strijd van een weduwe tegen een rechter die zijn werk niet doet. En we horen over het gevecht wat het evangelie moet leveren om gehoord te worden… Goed om samen over na te denken en misschien bij de koffie ook wel over in gesprek te gaan met elkaar.
Ik zie er naar uit en ben benieuwd!


Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud