Vorige slide
Volgende slide

17 December – Ds. Theo Pieter de Jong

Officieel is de kleur van deze zondag daarom eigenlijk
ook niet paars, maar roze. Roze? Ja, het wit van Kerst
schijnt al door het paars heen, vandaar deze kleur. De
lezing op deze zondag kenmerkt zich dan ook door
die blijde oproep: ‘Verheug je!’. We lezen Filippenzen
4:4-7 en de psalm voor deze zondag is psalm 85. De

TeNaCh-lezing is Jesaja 35:1-10. Volgens goed ge-
bruik vieren we juist op déze adventszondag de

Maaltijd van de Heer. Ook de cantorij zal meewerken
aan deze dienst. Welkom!


Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Caroline van Eijken
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.