Previous slide
Next slide

17 maart Kerkdienst Schaarsbergen

Schaarsbergen 17 maart 2019

Ds W. van de Kooij

 

Orgelspel
Welkom en groet
Zingen    psalm 150 : 1  + nog een couplet
2.Dank dat wie uit uw woord leeft,
hier door Jezus toekomst heeft!
Olie, graan in overvloed,
Kanaän wordt meer dan goed!
Geef ons heden open handen,
ogen om opnieuw te zien
hoe ik hier de ander dien.
Laat Uw vlam van liefde branden.

Levensregel: Leviticus 25: 35-38

Zingen: Lied van het delen (mel: lied 968)
1.Wij willen gaven delen
met mensen wereldwijd.
Want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt.
De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood.
Zo heelde Hij ons leven,
Hij is het levend brood.
2.Meer dan wij konden dromen
geschiedt in onze tijd.
Er is een weg gekomen
van wederkerigheid.
Nu leren wij ontvangen,
zij geven van hun kant.
Geen strijd meer om belangen
zo komt Gods Rijk tot stand.

Het verhaal van de soepsteen

Gebed

Zingen: “Open Uw Woord”   (mel: Lied 871)

Open Uw Woord opdat ons hart,
-te midden van wat ons verwart-
belast, belemmert en bezwaart,
Uw liefdevolle stem ervaart.

We lezen uit de bijbel: Lukas 16: 1-9

Zingen: gezang 302 : 1 en 2  (God zij geloofd om Kanaän; oude liedboek)

1.God zij geloofd om Kanaän,
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing.
Het geeft zijn oogst te rechter tijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid:
gezegend land om in te wonen.
2.Zo zingen wij op hoge toon
van Kanaän en van Uw Zoon:
uw woord is melk, uw liefde honing.
Over de aarde waait de wind:
uw adem maakt ons welgezind
om zingend in dit land te wonen.

Overweging :  “de regels van het huis!”

Zingen: Lied 320: 2 en 3
2.Bemin uw Heer te allen tijd ……
3.Biedt uw naaste de helpende hand ……

Dankgebed ,voorbeden, stil gebed, Onze Vader
(na elke intentie-3- in de voorbede:
zingen:  Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar)
de melodie en woorden lever ik nog aan

Collecte

Slotlied:  Ga maar gerust   (hierover komt aparte mail)
1.Ga maar gerust   (bekende vers 1 op mel: Ik bouw op U)
2.God zegene de hand en alle daden,
waarmee zijn schepping verder wordt gebouwd.
Wees zaaigoed op de wereldakker,
dat, uitgestrooid, op goede oogst vertrouwt.
Wees zaaigoed op de wereldakker,
dat, uitgestrooid, op goede oogst vertrouwt.

Zegen

Als  “amen”  3e couplet
3.God zegene de blik en alle ogen,
die uitzien naar het koninkrijk van licht,
de toekomst van de wereld van Gods dromen,
die zich op vrede en verzoening richt.
De toekomst van de wereld van Gods dromen,
die zich op vrede en verzoening richt.

Orgelspel

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud