Previous slide
Next slide

17 Oktober – Ds. Didi de Mildt

Jezus schetst de regeringsleiders van zijn tijd, die met ijzeren vuist regeren. En de volken? Die worden onderdrukt door hun leiders, die hun macht misbruiken. De tekst die begint in Marcus 10 vers 32-45 gaat over lijden en leiderschap. Terwijl zijn leerlingen in Marcus 10 herhaaldelijk in discussie lijken te zijn over wie het eerste en het belangrijkste is en over wie aan de rechterhand of de linkerhand van de hemelse heerser mag zitten, probeert Jezus opnieuw die fixatie in hun hoofd te doorbreken. Hij belooft hun geen gouden bergen en koningsmantels, maar geeft hen dienaarschap en lijden voor ogen. En voor ons: hoe ziet leiderschap er eigenlijk uit voor mensen die Christus willen volgen? Met de spiritualiteit van dienend leiderschap zullen we ons vandaag bezighouden.

 

Schriftlezing: Marcus 10, 32-45
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud