Previous slide
Next slide

17 September – Ds. Hans van de Wal

De nadruk zal liggen op de tekst uit het Matteüs evangelie. Op een vraag van Petrus hoe vaak men zijn zuster of broeder vergeven moet houdt Jezus hem en ons voor dat dat niet slechts zevenmaal (en dat is al meer dan de meesten van ons op zullen brengen!) maar zeventig maal zeven moet gebeuren. Het roept de vraag op hoe reëel dat is. De Franse filosoof Emanuel Levinas lijkt een totaal andere mening toegedaan. In zijn boek Het menselijk gelaat schrijft hij dat niemand, zelfs God niet, kan vergeven wat ik een ander heb misdaan. En ook: dat een wereld waarin vergeving almachtig wordt onmenselijk is. In de dienst van 17 september zal ik ingaan op de vraag wat Jezus eigenlijk bedoelt en of en in hoeverre de visie van Levinas in tegenspraak is met Jezus’ uitspraak.


Lezingen: Exodus 32: 7-14 en Matteüs 17: 21-35
Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.