Previous slide
Next slide

18 September – Ds. Wim van der Kooij

Vanouds is de week tussen de 3e en 4e zondag in september de Vredesweek. Nou, gezien alle geweld wat er in de wereld gaande is wel heel actueel om aan dit thema aandacht te besteden. Misschien dat het volgende u nu vreemd in de oren gaat klinken als ik als thema voor deze zondag aangeef dat ik gekozen heb voor het Bijbelverhaal “De Barmhartige Samaritaan!” (Lukas 10:25 t/m 37)

En dan gaat het in deze gelijkenis van Jezus ook om veel meer (als we denken aan oorlog/geweld/vrede) dan om die “ m e n s “ / in grieks: a n t r o p o s, die door rovers is overvallen en daar halfdood op het s m a l l e p a d achter gelaten werd . (ik heb die 2 gegevens niet zonder reden dik gedrukt en met een streep er onder!). Ik neem u/jou op deze Vredeszondag graag mee o mijn ontdekkingstocht naar wat Jezus ons mijns inziens ten diepste met deze gelijkenis vertellen wil.

 

Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud