Vorige slide
Volgende slide

19 November – Ds Wim van der Kooij

Wij gaan luisteren naar het Bijbelverhaal uit Marcus 3: 1 t/m 6. Waarom heb ik dit verhaal gekozen? Wel, er resten ons vanaf deze zondag nog slechts 3 dagen
en dan zijn er op 22 november de verkiezingen. We hebben dan onze hand hard nodig om met het
potlood een hokje rood te maken. In het Bijbelverhaal gaat het over een mens met een ‘verdorde” (andere
Nederlandse weergaves ‘verschrompelde’, ‘vergroeide’) hand. Wat een wonderlijk beeld overigens! Wat
moeten wij ons daarbij voorstellen? Ja, en dan te bedenken dat deze mens in Marcus 3 geen naam krijgt, wat in de bijbel altijd betekent dat wij onze eigen naam mogen invullen. Hoe kun je met
zo’n hand (Marcus 3: 1) dan nog een stembiljet invullen? Wat wil Jezus ons hier leren?

Lezingen:
Exodus 14: 15 t/m 18, 21 en 22
Marcus 3: 1 t/m 6

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.