Vorige slide
Volgende slide

2 April – Ds. A. Hiemstra

Op Palmzondag heeft de dienst twee kanten: aan de ene kant is er het verhaal van Jezus intocht in Jeruzalem. We lezen het uit Matteüs 21, 1-11. Op een ezel rijdt Jezus aan het begin van de Goede Week Jeruzalem binnen. Zijn vrienden trekken hun mantel uit om hem daarover te laten gaan en breken takken uit de bomen om hem mee toe te juichen. Aan de andere kant is er ook een omslag: als Jezus bij de tempel komt, keert hij zich tegen de handel die daar plaatsvindt. We lezen in Matteüs 21 verder, de verzen 12-17. Hij roept uit: “Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol”. Aan de ene kant is er uitbundigheid. Aan de andere kant begint Jezus ook zijn weg die onmiskenbaar op Golgotha zal eindigen.


Lezingen: Matteüs 21, 1-11 en Matteüs 21, 12-17
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.