Previous slide
Next slide

20 Augustus – Ds. Dick Juijn

Helende kracht De Bijbelverhalen zetten ons soms doelbewust op het verkeerde been. Dit omdat sommigen vonden dat Gods liefde alleen voor de Joden was. In het verhaal van Matteus vanmorgen zien we de radicale omslag gebeuren: het evangelie is voor alle mensen.


Lezing: Mattheüs 15, 21-28
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud