Previous slide
Next slide

20 November – Ds. Theo Pieter de Jong

Deze zondag is de laatste van de drie voleindingszondagen. Volgende week begint de advent. Het is de zondag die op de liturgische jaarkalender de stralende, feestelijke naam ‘Zondag Christus Koning’ draagt. Het hele kerkelijke jaar loopt uit op die belijdenis; Jezus Kurios!
In onze Nederlandse protestantse traditie is het een jong gebruik dat we op deze zondag ook onze overledenen gedenken. In de lezingen op deze zondag kiezen we daarom voor de lezingen die eigenlijk bij 1 november (Allerheiligen) horen. We lezen daarom Jesaja 60:1-11, 17-22, Openbaring 7:2 4, 9-17 en de Zaligsprekingen uit Mattheus 5. Van harte uitgenodigd in deze dienst. Ook gasten die een dierbare willen gedenken zijn van harte welkom!


Ouderling van dienst: Henny Beijer
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud