Previous slide
Next slide

22 Oktober – Ds. Chris van Wieren

We lezen op deze 20e zondag na Trinitatis opnieuw Psalm 150 (nu in de Naardense Bijbelvertaling), en nu kijken we naar het tweede paneel.
Hierop zien we een fluitist, iemand de lier bespeelt, drie dansende figuren, en de zon die overdadig schijnt. Hier bruist de goedheid van het leven…! We zingen in deze dienst een
andere versie van psalm 150. Welkom!

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Caroline van Eijken
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.