Vorige slide
Volgende slide

23 Januari – Ds. Yolanda Voorhaar

Volgens het Oecumenisch Leesrooster van de Raad
van Kerken Mattheus 4: 12 – 22 aan de orde. Het begin van de verkonding van Jezus en de roeping van de eerste leerlingen. Daarnaast begint een alternatief spoor: het begin van de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Je zou kunnen zeggen: beide lezingen gaan over de roeping van de volgelingen van Jezus. Telkens weer spannend om te zien hoe ons dat toerust voor het gemeente-zijn vandaag.


Ouderling van dienst: Niels van Hunen

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.