Vorige slide
Volgende slide

23 Juli – Ds. Marrit Bassa

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Henny Beijer

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.