Previous slide
Next slide

25 december 1e Kerstdag

Kerst

Woensdag 25 december

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Met medewerking van Cantico d’Archi (Mirjam Oost, Casper, Julian en Valentijn Jeukendrup)

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We luisteren naar twee delen uit het String Quartet 2 van Charles Wesley

 

Groet en bemoediging

 

We zingen lied 477: 1 en 3 ‘Komt allen tezamen’

 

Kyriëgebed met acclamatie 367d of 301h

 

We luisteren naar het pastorale deel van Concerto grosso 8 ‘fatto per la notte di natale’ van Arcangelo Corelli

 

Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10

 

7Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

‘Je God is koning!’

8Hoor! Je wachters verheffen hun stem,

samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

de HEER keert terug naar Sion.

9Breek uit in gejubel,

ruïnes van Jeruzalem,

want de HEER troost zijn volk,

hij koopt Jeruzalem vrij.

10De HEER ontbloot zijn heilige arm

ten overstaan van alle volken,

en de einden der aarde zien

hoe onze God redding brengt.

 

Wij zingen met de cantorij lied 482: 1, 2 en 3 ‘Er is uit ’s wereld duistere wolken’

cantorij: 1 en 3, allen: 2

 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-14

 

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

 

We zingen met de cantorij The first Noel

cantorij: 1 en 2, allen: 3, 4 en 5

 

Overdenking

 

We luisteren naar ‘O magnum mysterium’ van Tomás Luis de Victoria

 

We zingen lied 528: 1 en 3 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

 

Kort verhaal

 

We zingen als slotlied 487: 1 en 2 ‘Eer zij God in onze dagen’

 

Zegen

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud