25 December – Eerste Kerstdag – Ds. Theo Pieter de Jong

25 December – Eerste Kerstdag – Ds. Theo Pieter de Jong

 

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

No Comments

Post a Comment