Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Laatste Nieuws
Agenda
26 mei 2019
 • Ds. Hette Domburg | 26 mei 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

30 mei 2019
 • Boerderijdienst | 30 mei 2019 | 09:30 - 10:30

  bij de familie Varekamp

   

2 juni 2019
 • Ds. Wilma Hartogsveld | 2 juni 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

26 mei Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 26 mei 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

We zingen lied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Groet en bemoediging

Drempelgebed

We zingen lied 281: 1 en 2 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

Gebed om ontferming

We zingen lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

Bij de opening van de Bijbel

1e lezing Joël 2: 21 t/m 27

We zingen Psalm 65: 1 en 5 ‘De stilte zingt U toe, o Here’

2e lezing Johannes 14: 23 t/m 29

We zingen lied 1010: 3 en 4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Overdenking

Muziek

We zingen lied 695: 1, 2, 3 en 5 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’

Afronding voorjaarsproject ‘Stichting kleine arbeider’ in Colombia

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

We zingen ‘De vrede van de Heer’: 1, 3 en 4

Zegenfeedback_mix.png