Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Laatste Nieuws
Agenda

Niets van 1 september 2019 tot 15 september 2019.

26 mei Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 26 mei 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

We zingen lied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Groet en bemoediging

Drempelgebed

We zingen lied 281: 1 en 2 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

Gebed om ontferming

We zingen lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

Bij de opening van de Bijbel

1e lezing Joël 2: 21 t/m 27

We zingen Psalm 65: 1 en 5 ‘De stilte zingt U toe, o Here’

2e lezing Johannes 14: 23 t/m 29

We zingen lied 1010: 3 en 4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Overdenking

Muziek

We zingen lied 695: 1, 2, 3 en 5 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’

Afronding voorjaarsproject ‘Stichting kleine arbeider’ in Colombia

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

We zingen ‘De vrede van de Heer’: 1, 3 en 4

Zegenfeedback_mix.png