Vorige slide
Volgende slide

26 November – Ds Theo Pieter de Jong

Zondag Christus Koning, aanvang 10.00 uur

De cirkel is bijna rond… Volgende week start de Advent. Vandaag vieren we het laatste feest van de kerkelijke kalender; Christus Koning. Ook dit is een
geloofs-uitspraak, want er is veel wat vraagtekens bij dat koningschap plaatst. ‘Als Christus de Messias is,
waarom ziet de wereld er dan nog zo onverlost uit?’ deze vraag van Joodse zijde vind ik persoonlijk nog altijd erg treffend. Genoeg reden om over na te denken
op deze zondag, én dankbaar te vieren dat tóch gesproken is ‘Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde’. De lezing deze zondag is maar kort, we lezen het slot van het Mattheus-evangelie, Mattheus 28:16-20.
Voordat we volgende week, met advent, de paarse tijd ingaan, kleurt de kerk vandaag feestelijk wit. Van harte welkom!

Ouderling van dienst: Hennie Beijer
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.