Previous slide
Next slide

28 Augustus – Aalmoezenier Pieter Visschers

Het is 28 augustus en het hoogseizoen zit er bijna op. Wat hebben we weer ons best gedaan om overal met onze neus vooraan te staan. Op Schiphol, op de camping of bij een concert. We hebben ‘recht’ op een goede plaats; zeker na die corona-ellende van de laatste jaren. U kent dat gevoel wel, je zou maar eens de laatste zijn. In hedendaags taalgebruik; de ‘Fear of Missing Out’ (FOMO). Of wel; bang zijn om iets tekort te komen. Dat wordt ellebogenwerk dus. Volgens het evangelie van deze zondag is de beste plaats echter … achteraan. Geen up-grade maar een down-grade stelt Jezus voor. Wat is dit nu weer?! Over de keuze voor de ‘verkeerde kant’ als oplossing voor onze wereldproblemen komt aalmoezenier Pieter Visschers preken. U bent van harte uitgenodigd.


Evangelietekst: Lucas 14, 1. 7-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud