Previous slide
Next slide

29 december 2019, ds D. de Mildt

 

 

ORDE VAN DIENST Schaarsbergen 29 december

 

Orgelspel (we worden stil)

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  (staande) liedboek 975 verzen 1, 2, 3.

 

Bemoediging en groet (gesproken staande)

 

Lied van de zondag,  psalm 147 vers 1 en 7

 

Gebed

 

Lied  176 verzen 1 , 2 en 6 ‘om Sions wil’

 

Eerste lezing  Jesaja 61,10-­‐62,3

 

lied  601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

 

Tweede lezing  Lucas 2, 33-­‐40

 

Lied   Lied liedboek  818  Niet is het laatste woord gesproken

 

Overweging

 

Moment van stilte, orgelspel

 

Dank- en voorbeden  met drie keer gezongen acclamatie: Liedboek 368 h vervul ons met uw Geest

 – stil gebed  – Onze Vader

 

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande) liedboek 511 verzen 1,2, 5, 7 Door goede machten trouw en stil

 

Heenzending

 

Zegen gesproken

(dan beantwoord met gezongen amen, amen amen)

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud