Vorige slide
Volgende slide

29 Januari – Ds,. Monique Maan

In de weken van Epifanie lezen we verhalen die ons vertellen wie Jezus is, hoe en waarin openbaart Hij zich als Zoon van God en mensen? Vandaag horen we in dat kader één van de bekende gedeelten uit de Bijbel: de zaligsprekingen – al is het woord ‘zalig’ in de jongere vertalingen vervangen door ‘gelukkig’.
Gelukkig ben je als treurt, als je zachtmoedig bent, als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Gelukkig ben je als je op een andere lijn zit dan die gebruikelijk is in
onze wereld. Maakt dat deze woorden van Jezus wereldvreemd, of gaat er misschien juist een wereld voor ons open?


Ouderling van dienst: Marjan van Kleef

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.