Previous slide
Next slide

29 Mei – Ds. Ronald Heins

De zondag na Hemelvaart is het Wezenzondag. De leerlingen staan met lege handen en weten nog niet dat het volgende week Pinksteren is. In de leegte en de Godverlatenheid is er niets meer dan een belofte om aan vast te houden: ik laat jullie niet als wezen achter. Een mooie, troostende belofte, maar het gevoel kan soms zo anders zijn. God, waar bent U nu? Jezus, waarom heb je ons verlaten? Leegte en twijfel kunnen je overvallen. En toch, juist op deze momenten staan we met legen handen die zich openen om gevuld te worden.


Lezingen: 1 Samuël 12:19b-24 en Johannes 14:15-21
Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud