Previous slide
Next slide

29 Oktober – Ds. Theo Pieter de Jong

Dienst ter herdenking van de overleden gemeenteleden.
11.30 uur kerk op Schoot

Vandaag, de 21e zondag na Trinitatis, laten we psalm 150 even los, omdat het in deze week 1 november zal zijn – waarop grootste deel van de
wereldkerk Allerheiligen viert (gecommercialiseerd in een feest als Halloween).
Kortom, we staan stil bij hen die van ons heengingen. De namen van overleden gemeenteleden zullen genoemd worden, en ieder die dat wil kan een lichtje
aansteken om dierbaren te gedenken in Gods licht, in Zijn huis.

Omdat het een kerkelijke feestdag (!) is, is de liturgie daar ook naar.
De lector leest Genesis 15:1-6 (lezing bij Hervormingsdag), Openbaring 7:2-12, en 14:6,7.

De voorganger leest daarna uit het evangelie, Johannes 2:13-22. We zijn blij dat de cantorij in deze dienst ook weer meewerkt.
Van harte, juist ook voor deze dienst, uitgenodigd en aangespoord om hen uit te nodigen voor wie dit ook een waardevolle dienst kan zijn.

Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.