Previous slide
Next slide

3 April – Ds. Theo Pieter de Jong

Als we het over de liefde hebben, dan denken we al snel aan roze wolken, romantiek en zoetsappigheid, over hoe mooi de wereld zou zijn als we elkaar meer lief zouden hebben.
Vandaag geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht: blijf in mijn liefde. Ik vind dat wonderlijke woorden, om in zijn liefde te blijven. Ik denk eerder aan zijn liefde die in mij komt.
Of gaat het hier om iets anders? Over radicale keuzes die je, over lege handen en soms gebalde vuisten, over… de liefde.

Lezingen: Jesaja 55: 6-13 en Johannes 15: 9-17
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud