Vorige slide
Volgende slide

3 December – Ds. Theo Pieter de Jong

Op zondag 3 december is het alweer ‘Ad te levavi’, de eerste adventszondag met die mooie naam uit de 25e
psalm. We maken een begin met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. In deze weken naar kerst toe volgen
we niet het Oecumenisch Leesrooster, maar een nog veel ouder rooster. Dat raad aan om op deze zondag uit Jesaja 40 te lezen, waar we die krachtige woorden
vinden ‘troost, troost mijn volk, zegt uw God’… (vers 1-11). De brieflezing is Romeinen 13:8-14 en uit het
evangelie lezen we Mattheus 21:1-9.

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.