Previous slide
Next slide

3 Oktober – Ds. Hette Domburg

Het thema van de viering is ‘sociale gerechtigheid’. We hebben hier allemaal direct of indirect mee te maken. Het gaat immers om verhoudingen in de samenleving, waar we allemaal deel van uitmaken. Hoe is naar dit thema gekeken in de lange christelijke traditie? Kan de Bijbel ons vandaag nog inspireren als het gaat om sociale gerechtigheid? En waar gaat het dan over? Over economie? Discriminatie? Participatie? Zorg en welzijn?

Op deze zondag zijn, zo hopen we, twee Afrikaanse theologiestudenten te gast in onze gemeente:

Iliya Ogidis (Nigeria) en Lindiwe Maseko (Zuid-Afrika/Zimbabwe).

Zij arriveren op zaterdag 2 oktober rond het middaguur en gaan zondagmiddag na de lunch weer naar Amsterdam, waar ze tijdelijk studeren. (Dit alles onder voorbehoud van de mogelijkheid om naar Ne-
derland te komen, vanwege de corona maatregelen.) Het thema is voorgesteld door een van onze gemeenteleden. We bereiden de viering samen voor. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich nog aanmelden om mee te doen in de voorbereiding, die rond 20 september zal beginnen. We willen hierover ook in gesprek met de gasten uit Afrika. Hoe kijken zij vanuit hun geloof naar sociale gerechtigheid in hun land? En wat valt hen op in onze samenleving?

 

Schriftlezingen: Jesaja 10;1-2 en Marcus 12:38-13:2
Ouderling van dienst:
Else van Setten

Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud